Duurzame Inzetbaarheid: Duurzame sales groei in een leeromgeving

Duurzame sales groei in een leeromgeving

Als Heliview Professional Marketing services hebben we twee primaire pijlers die ons voorbestaan direct beïnvloeden: Één daarvan is onze commerciële groei en daarmee de commerciële groei van onze klanten. Wij moeten namelijk blijven groei om de jaarlijks groeiende kosten te kunnen dragen, en onze klanten moet commerciële voordelen ervaren van ons werk. Dit is immers de reden dat onze sales specialisten worden ingehuurd.

Daarnaast is de groei van onze medewerkers essentieel voor ons voortbestaan; wij moeten blijven professionaliseren en ons door-ontwikkelen om de veranderde vraag van de ICT markt aan te kunnen. Ons product, of onze dienst, zijn de collega’s die ingezet kunnen worden voor onze klanten.

Duurzame inzetbaarheid

Groei is een mooi begrip maar niet erg tastbaar. Een definitie van The Brown Paper Company is: “De mate waarin het management de medewerkers uitdaagt en ontwikkelt, middelen optimaal benut en zichzelf continu verbetert.” Je stimuleert medewerkers van een bepaald 0 punt zich te ontwikkelen naar het volgende punt in de carrière. Wij kopen namelijk geen medewerkers op de groei net als dat met kinderkleding gebeurd. Wij stimuleren medewerkers zich te verbeteren en zich daarmee te blijven uitdagen. Daarin heb ik niet de illusie dat Heliview Professional Marketing Services het enige bedrijf is die dit kan. Niet alleen de manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, maar ook collega’s. Noviol (een leer management bedrijf) schetst dat de werkplek de beste leerplek is. Medewerkers leren dagelijks van elkaar en zijn voor 70% verantwoordelijk voor het uiteindelijke leerresultaat.

“Groei is de mate waarin het management de medewerkers uitdaagt en ontwikkelt, middelen optimaal benut en zichzelf continu verbetert”

Ondernemerschap, verantwoordelijkheid en eigenaarschap

De definitie van duurzame inzetbaarheid vindt ik daarin erg interessant, recent ook onderzocht door de Universiteit van Utrecht. “Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.” Eigenlijk gaat het erom om het ondernemerschap, de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap weer terug te geven aan de medewerkers. Medewerkers krijgen zo de ruimte om te doen waar ze het beste in zijn.

De succesformule

Wij bieden young- en sales professionals de kans om ervaring op te doen in de verkoop binnen de ICT en te leren door vallen en opstaan. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen die je overkomen, aldus Kolb. We bieden de mogelijkheid ervaringen op te doen met verschillende klanten, en deze te overdenk en te reflecteren naar een nieuwe of bestaande succesformule. Deze kan daarna geëxperimenteerd worden bij een ander bedrijf en veralgemeniseerd, waarna de sales professional dit zelfsturend kan toepassen bij elke klant. Dit is – in mijn optiek – een effectieve leercurve. Echter zorgt hij niet voor het blijven uitdagen van onze medewerkers.

Uitdaging

Om medewerkers te blijven uitdaging moet je zelf steeds weer opnieuw laten kennis maken met nieuwe werkomgeving om zo die 70% leerresultaten te blijven benutten. Je kunt ze dan krampachtig blijven vast houden voor je eigen organisatie of de mogelijkheid bieden de ervaring binnen het vertrouwde Heliview Professional Marketing Services stramien op te doen bij één van onze relaties. Zo kun je nog jaren de uitdaging bieden die nodig is tot dat de vogel daadwerkelijk de weide wereld invliegt. Het is immers niet meer ‘normaal’ om 40 jaar voor dezelfde baas te werken en eigenlijk ook niet reëel om te vragen van je medewerker. Het belemmert namelijk ook de groei.

Door onze mensen steeds te confronteren met nieuwe werkomgevingen, creëren we een uitermate hoog leerresultaat en de mogelijkheid om verassend te zijn voor onze verschillende klanten. Zo kunnen zij daadwerkelijk iets toe te voegen aan bestaande organisaties. Als je dit koppelt aan de theorie van duurzame inzetbaarheid past dit mijn inziens in dat plaatje. Duurzame inzetbaarheid omarmen betekend dat een organisatie een visie en beleid heeft op duurzame inzetbaarheid; in een werkklimaat waarin vertrouwen centraal staat, initiatief en een helder en inspirerend kader centraal staat.

Groei medewerkers, verrassend voor klanten

Door onze medewerkers dus de ruimte te bieden om te groeien – zoals we eerder ook al eens beschreven – kunnen we onze dienstverlenging non-stop professionaliseren en bouwen aan een partnerrelatie op een basis van integriteit, service en toewijding. Als onderdeel van de partnerrelatie dragen onze medewerkers ideeën aan voor verbetering van de samenwerking en het salesproces op basis van ervaringen – maar ook níeuwe inzichten. Zodoende zijn we in staat onze klanten te ondersteunen van een multi channel perspectief bij het generen van leads, het delen van kennis en het in contact brengen van leverancier en de markt.

Doordat dit onze primaire focus is ben ik ervan overtuigd dat we hierin waarde kunnen toevoegen. Zo kunnen klanten, groot of klein, zich focussen op de bedrijfsstrategie en 100% van de tijd besteden aan hun belangrijkste zakelijke activiteiten en een gedeelte of het gehele verkoopproces uitbesteden. Met als uiteindelijk doel om de klantervaring te intensiveren en te verbeteren. Wellicht is het vernieuwend om het salesproces (gedeeltelijke) uit te besteden waarbij dit verder gaat dan één specifieke activiteit. Maar goed, ook alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee, soms draagt verandering bij aan de resultaten. Mijn inziens is dit wel één van de toekomst beelden. Focus en duurzame inzetbaarheid van medewerkers dragen bij aan het uiteindelijke bedrijfsresultaat.

Geschreven door Tom van den Donker